Get Adobe Flash player

สถานีข่าว

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เขียนโดย bansan 568
แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เขียนโดย bansan 708
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย เขียนโดย bansan 199
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี เขียนโดย bansan 915
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย bansan 738
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย bansan 1310
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย bansan 1174
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เขียนโดย bansan 142
การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษี ประจำปี 2561 เขียนโดย bansan 1108
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย bansan 1312
   

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.