Get Adobe Flash player

สถานีข่าว

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย เขียนโดย bansan 121
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี เขียนโดย bansan 835
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย bansan 676
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย bansan 1237
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย bansan 1100
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เรื่องนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เขียนโดย bansan 85
การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษี ประจำปี 2561 เขียนโดย bansan 1035
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เขียนโดย bansan 1251
ส่งเสริมอาชีพสำหรับประชาชน เขียนโดย bansan 1361
การรับลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เขียนโดย bansan 1404
   

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.