Get Adobe Flash player

สถานีข่าว

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เขียนโดย bansan 86
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย bansan 159
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เขียนโดย bansan 102
ประกาศอบต.บ้านซ่าน เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขียนโดย bansan 157
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย bansan 271
แบบสอบถามร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพรบ.การจัดระเบียบการจอดรถในเขตอปท.พ.ศ.2562 เขียนโดย bansan 190
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย bansan 57
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เขียนโดย bansan 465
การจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน เขียนโดย bansan 312
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย bansan 478
   

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.