Get Adobe Flash player

สถานีข่าว

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เขียนโดย bansan 29
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เขียนโดย bansan 219
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย bansan 276
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เขียนโดย bansan 217
ประกาศอบต.บ้านซ่าน เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขียนโดย bansan 292
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย bansan 388
แบบสอบถามร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพรบ.การจัดระเบียบการจอดรถในเขตอปท.พ.ศ.2562 เขียนโดย bansan 292
ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เขียนโดย bansan 154
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เขียนโดย bansan 39
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ เขียนโดย bansan 32
   

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.