Get Adobe Flash player

Login Form

สถานีข่าว

นับจำนวนผู้เข้าชม

6560672
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
712
2796
10855
6532018
53785
84029
6560672

Your IP: 54.167.47.248
Server Time: 2019-05-24 05:53:13

พนักงานส่วนตำบล

สำนักปลัด

 

พ.จ.อ.นเรศ  เทียนบุตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 

นายสุริยะ  ขำพงศ์

หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางศิริมาพร   ชลฤทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายภาคภูมิ   ประสาท

นักทรัพยากรบุคคล

นางสาววิภาพร   ศิลปชัย

นักจัดการงานทั่วไป

 

นายปรวีร์   โง้วศิริ

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวชลดา    ชูแจ่ม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสุชิน  คงเวชย์

นักการภารโรง

นายสมชาย  เนียมปิ่น

พนักงานขับรถ

กองคลัง

 

นางเบญจา   จันทร์เกษม

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

งานการเงินและบัญชี

นางสาวเตือนใจ   ทองจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้

นางวลิดา   จันทร์สวัสดิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รักษาการเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาววรรณา   วรรณบุตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

นางสาวศจี   อยู่เชื้อ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

 

กองช่าง

นายธีระชัย  ชาติอุดม

ผู้อำนวยการกองโยธา

นายสมคิด  เทพยศ

นายช่างโยธา

นายนิพนธ์   แสนนนท์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวปิยวรรณ   วัชราภิรักษ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวอิฐสรีย์    นามแสงจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุข

 

กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวอินทิรา  เปลือกแค

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาววรรณพร     มากคง

ครูผู้ดูแลเด็ก

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายฐิติพัทธ์   อินปรางค์

เจ้าหน้าที่กองการศึกษา   

นางสาวจินตนา   ละอูป

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิราวรรณ   บัวนาค

ครูผู้ดูแลเด็ก

 


 

 

   

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.