Get Adobe Flash player

Login Form

สถานีข่าว

นับจำนวนผู้เข้าชม

8348202
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1221
3011
12093
8326193
46830
52331
8348202

Your IP: 44.192.112.123
Server Time: 2021-02-27 18:55:49

พนักงานส่วนตำบล

สำนักปลัด

 

พ.จ.อ.นเรศ  เทียนบุตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 

นายสุริยะ  ขำพงศ์

หัวหน้าสำนักปลัด

 

นางสาววิภาพร   ศิลปชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายภาคภูมิ   ประสาท

นักทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

นักจัดการงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

-

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวนาราภัทร   เชิดฉาย

เจ้าพนักงานธุรการ

นายสมชาย  เนียมปิ่น

พนักงานขับรถ

นางสุชิน  คงเวชย์

คนสวน

นางสาวชลดา    ชูแจ่ม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

กองคลัง

 

นางเบญจา   จันทร์เกษม

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

งานการเงินและบัญชี

นางสาวเตือนใจ   ทองจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

งานจัดเก็บรายได้และพัฒนารายได้

นางวลิดา   จันทร์สวัสดิ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รักษาการเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาววรรณา   วรรณบุตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

 

นางสาวศจี   อยู่เชื้อ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

กองช่าง

นายธีระชัย  ชาติอุดม

ผู้อำนวยการกองโยธา

นายสมคิด  เทพยศ

นายช่างโยธา

นายนิพนธ์   แสนนนท์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางปิยวรรณ   วัชราภิรักษ์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวอิฐสรีย์    นามแสงจันทร์

นักวิชาการสาธารณสุข


กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวอินทิรา  เปลือกแค

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาววรรณพร     มากคง

ครูผู้ดูแลเด็ก

รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายฐิติพัทธ์   อินปรางค์

เจ้าหน้าที่กองการศึกษา   

นางสาวจินตนา   ละอูป

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนิราวรรณ   บัวนาค

ครูผู้ดูแลเด็ก

 


 

 

 

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.