Get Adobe Flash player

สถานีข่าว

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เขียนโดย bansan 164
การจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน เขียนโดย bansan 130
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย bansan 242
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เขียนโดย bansan 444
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เขียนโดย bansan 47
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เขียนโดย bansan 448
แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เขียนโดย bansan 576
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย เขียนโดย bansan 78
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี เขียนโดย bansan 790
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย bansan 634
   

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.