Get Adobe Flash player

สถานีข่าว

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เขียนโดย bansan 67
การจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน เขียนโดย bansan 55
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย bansan 135
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เขียนโดย bansan 364
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เขียนโดย bansan 355
แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เขียนโดย bansan 470
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี เขียนโดย bansan 697
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย bansan 544
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขียนโดย bansan 1043
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย bansan 985
   

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.