Get Adobe Flash player

สถานีข่าว

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เขียนโดย bansan 135
การจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน เขียนโดย bansan 105
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย bansan 212
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เขียนโดย bansan 425
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เขียนโดย bansan 25
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เขียนโดย bansan 424
แนวทางการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เขียนโดย bansan 545
ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัย เขียนโดย bansan 57
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี เขียนโดย bansan 762
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เขียนโดย bansan 602
   

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.