Get Adobe Flash player

สถานีข่าว

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย bansan 82
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เขียนโดย bansan 41
ประกาศอบต.บ้านซ่าน เรื่อง ยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เขียนโดย bansan 94
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 อัตรา เขียนโดย bansan 175
แบบสอบถามร่างกฎกระทรวงที่ออกตามพรบ.การจัดระเบียบการจอดรถในเขตอปท.พ.ศ.2562 เขียนโดย bansan 111
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 เขียนโดย bansan 366
การจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน เขียนโดย bansan 243
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย bansan 399
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านซ่าน เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน เขียนโดย bansan 543
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เขียนโดย bansan 175
   

 
Copyright © 2014-2016. All Rights Reserved.